آموزشگاه فنی و حرفه ای انتخاب

مشاوره رایگان

09120798512

مشاوره رایگان

09120798512

مشاوره رایگان

09120798512

دوره بازاریابی و فروش مقدماتی در مشهد با مدرک معتبر

بررسی موفقیت آمیز فروش پیتزا داوود از سال ۱۳۴۰ تا کنونوقتی برای اولین بار وارد کوچه لولاگر می شوید اولین چیزی که نگاه شما را درگیر می کنید، چیست؟وقتی وارد کوچه لولاگر می شوید اولین چیزی که نگاه شما را درگیر خود می کند و ممکن است برای افراد جالب باشد ساختمان قرینه ای است […]